Inledning

foto taget av Anna von Brömssen 2004

Kulturminnesföreningen Warfvet Kusten bildades 1963 och har enligt §1 i stadgarna ”till syfte att i enlighet med gåvobrev av författaren Evert Taube förvalta av honom eller andra givare överlämnade föremål samt att verka för att det s.k. kontorshuset å Kustens Varv, där överlotsen Carl Gunnar Taubes familj haft sitt hem, flyttas och bevaras”. Taubehuset flyttades till sitt nuvarande läge på Majnabbeberget år 1967, och dess fortsatta underhåll och visning utgör en stor del av föreningens åtagande. Skeppsbyggnationen på södra älvstranden har anor från 1500-talet, och Warfvet Kusten, som kan ha sitt ursprung på Herrholmen vid Marstrand, anlades och utvecklades från 1784 på området mellan Klippan (Skinnarklippan) och Majnabbe (Maje Nabbe).

Taubehusets tillkomst och historia är därför nära förbundna med Warfvet Kusten, och vi vill med denna hemsida berätta om båda dessa företeelser i Göteborgs industri- och kulturhistoria. Taubehuset är bevarat, och år 2010 blev det byggnadsminnesförklarat. Varvet däremot är helt borta – där det låg finns nu bilparkering, tilläggsplats för Älvsnabben och tillfarten till Stenas tysklandsfärja.

Sidan ”Föreningen” (i sidhuvudet ovan) innehåller fakta om föreningen (syfte, organisation, verksamhet), information till medlemmarna (styrelsens arbete, kommande möten, medlemskap, årsavgift) samt allmänna upplysningar (visningar, hur man hittar huset m.m.)

Övriga sidor i sidhuvudets länkrad handlar om själva Taubehuset och vad som är sevärt (Everts kammare och Varvsrummet) och om Varvet Kusten och Örnenrederiet (historik, verksamhet, betydelse, samband med Taubehuset m.m.).